• Kärrtorp Centrum - Lågskärsvägen 4, 121 55 Johanneshov

 • Vaccinationer

 • Vaccination av din hund och katt är viktigt av flera skäl. Såklart för att skydda ditt djur, men även för att minska risken för att olika sjukdomar får fäste i Sverige. 

  Hund

  Vi rekommenderar att hundar grundvaccineras vid 8 och 12 veckors ålder och att hunden därefter vaccineras vid 1 års ålder, samt därefter en gång om året. Grundvaccinationen och 1-årssprutan innehåller skydd mot valpsjuka, parvovirusinfektion, smittsam leversjukdom och kennelhosta (Nobivac DHPPI).

  Kennelhosta behöver hunden vaccineras mot en gång om året. Vaccinet ger inte 100% skydd men minskar risken för att hunden ska smittas. Om hunden trots allt blir sjuk så blir symtomen lindrigare. Vaccin mot kennelhosta finns i två varianter. Ett (Nobivac Pi) som man ger med spruta under huden i nacken och ett (Nobivac KC) som ges i näsan. Vi använder oss av den förstnämnda hos oss.

  Sprutan mot valpsjuka, parvovirus och smittsam leversjukdom ska ges vart annat till vart tredje år. Här på Zootopia Vet ger vi den sprutan vart tredje år och kennelhostavaccination varje år.

  Övriga vacciner hund
  Borrelia: Sjukdomen borrelios orsakas av en den fästingburna bakterien Borrelia Burgdorferi. Det finns sedan länge olika fästingmedel för att minska förekomsten av fästingar på hunden, men nyare är ett vaccin (Merial Trilyme) som är framställt för att ge hunden immunitet mot själva bakterien. Hunden grundvaccineras 2 gånger med 3 veckors mellanrum. Därefter ska hunden vaccineras en gång om året.

  Herpes: Hundens herpesvirus är mycket smittsamt och kan leda till abort, dödfödda eller försvagade valpar. En hund som är smittad bär på viruset hela livet. För att skydda valparna från smitta kan man vaccinera (Merial Eurican Herpes 205) tiken för att på så vis ge immunitet till valparna. Första dosen ges antingen under löpet eller 7-10 dagar efter förmodad parning. Andra dosen ges 1-2 veckor före beräknad valpning. Dessa två vaccineringar upprepas sedan vid nästkommande dräktigheter.

  Leishmanios: Sjukdomen finns normalt inte i Sverige men har på senare år diagnostiserats hos hundar som har vistats eller importerats från sydeuropeiska länder, främst kring medelhavet. Orsaken är en parasit som sprids via sandmyggor i dessa länder som kan smitta både människor och hundar. Dock är smitta mellan hundar och mellan hund och människa inte vanligt. Leishmanios hos hundar leder i de flesta fall till mycket allvarliga sjukdomssymtom och död, men det kan ta månader till flera år innan symtomen uppkommer. Symtom är bl.a. kraftiga blödningar från nosen, lever- och njurskador, blodbrist, avmagring, hudförändringar och smärtsamma led- och muskelförändringar. Sjukdomen försämrar hundens immunförsvar vilket ökar risken för andra infektioner. Läs mer på www.sva.se.

  Vaccinationen är aktuell om du ska resa med hunden till drabbade områden. Grundvaccinationen innebär tre vaccinationer (CaniLesh), alla med 3 veckors mellanrum. Därefter vaccineras hunden en gång om året.

  Leptospiros: Leptospiros är en bakteriesjukdom som kan smitta till människor. Hundar kan utsöndra bakterier i urinen under lång tid utan att själva visa symtom. En del hundar blir symtomfria, andra får milda symtom och några allvarliga symtom som kan vara livshotande. Symtom kan bl.a. vara slöhet, feber, kräkningar, blödningar i munnens slemhinnor samt ökad törst och urinering. Sjukdomen är ovanlig i Sverige och för att den inte ska bli vanligare så kan man vid resa till riskområden vaccinera hunden. Läs mer på www.sva.se. Hunden ska grundvaccineras med två sprutor (Nobivac Lepto) med 2-4 veckors mellanrum. Därefter vaccineras hunden var 6-12 månad beroende på önskat skydd. Vaccinationen ger inte fullständigt skydd men minskar risken för allvarliga sjukdomssymtom.

  Rabies: För att resa utomlands behövs ett EU-pass och vaccination mot rabies. Rabies är en smittsam och dödlig virussjukdom som kan drabba alla däggdjur inklusive människor. Rabies finns för närvarande inte Sverige och för att vi ska kunna hålla borta sjukdomen från Sverige är det viktigt att hundar som förs ut och in ur landet är vaccinerade mot rabies. Vaccinet vi använder oss av på Veterinärkliniken är Nobivac Rabies, med detta preparat ska hunden vaccineras vart tredje år. Det finns ytterligare ett rabiesvaccin Merial Rabisins, detta vaccin ska man ge hunden en grundspruta och sedan en ny vaccination ett år senare. Därefter ska även Merial Rabisin ges vart tredje år. Vissa länder har speciella regler vilket gör att man måste få en ny vaccination varje år och alla länder godkänner inte båda vaccinsorterna, kontrollera med landet du ska resa till.

 • Katt

  Vi rekommenderar att katter vaccineras mot de smittsamma virussjukdomarna kattpest och kattsnuva.

  Kattpest är en mycket smittsam virussjukdom som ger ihållande kräkningar, sprutande diarré och feber. Den leder ofta till döden på en ovaccinerad katt. Därför bör alla katter, även innekatter, vaccineras mot kattpest.

  Katter smittas av kattpest via andra katter och avföring. Du kan också själv dra in smitta till din innekatt på skorna. Om katten måste besöka veterinär finns risk för smitta liksom om den lämnas på kattpensionat.

  Kattsnuva, eller kattinfluensa, är en virussjukdom med symptom ungefär som en svår förkylning. Kattsnuva kan vara farligt för kattungar men vuxna katter klarar oftast tillfrisknandet bra. Ibland kan kattsnuva bli kronisk med rinnande ögon som följd eller så kan katten få problem med rinnande nos. I ett första skede är flödet genomskinligt, men skulle katten bli sämre blir det missfärgat åt det gul-gröna hållet.

  Sår i mun och hals kan också få katten att avstå från att äta. Svullna slemhinnor och tilltagande flöde från ögon och nos är ett tecken på att infektionen pågår. Den kan också få sår på hornhinnan som gör ont. Då kisar katten med ögonen och går undan.

  Du bör kontakta veterinären om katten inte äter, om kattens sekret blir tjockflytande eller om den visar tecken på att katten blir sämre.

  Grundvaccinering görs med 2 sprutor med 3-4 veckors mellanrum. Vanligen vid 8 veckors ålder samt 3-4 veckor därefter. Ett år senare fyller man på med en vaccination mot både kattpest och kattsnuva (Nobivac Tricat Novum). Därefter vaccineras katterna årligen mot kattsnuva (Nobivac Ducat) och vart tredje år även mot kattpest.

  Övriga vaccinationer katt
  Rabies: Katter kan precis som hundar också vaccineras mot rabies. Detta krävs vid många utlandsresor. Om vaccinet Merial Rabisin används så ska katten grundvaccineras med 2 sprutor med 3-4 veckors mellanrum och därefter en gång om året. Ett annat vaccin (Nobivac Rabies) kräver endast vaccinering vart tredje år. Vi på Zootopia Vet använder oss av Nobivac Rabies.

  Det finns en del smittsamma sjukdomar som är vanligare hos uppfödare pga att de ofta har många djur i hemmet. Det finns även vaccinationer mot några av dessa sjukdomar t.ex. mot klamydia och kattleukos (leukemivirus - FeLV). Dessa vacciner ges med 2 sprutor som grundvaccination med 3-4 veckors mellanrum och därefter en gång om året. Läs mer om sjukdomarna på www.sva.se.

 • Kanin

  Kaniner kan drabbas av virussjukdomarna kaninpest och akut hepatit (leverinflammation/gulsot). Kaninpest sprids via blodsugande insekter samt vid direktkontakt mellan sjuka kaniner. Symtom är bl.a. att kaninen får svullnader i framför allt ansiktet, ögonen svullnar igen, kaninen ser inget och svälter ofta ihjäl. Akut hepatit smittar mellan sjuka kaniner men även indirekt t.ex. via redskap och kläder. Viruset orsakar ökad blödningsbenägenhet. Kaninen dör ofta av akuta inre och yttre blödningar.

  Vi vaccinerar kaniner med Nobivac Myxo-RHD från 5 veckors ålder. Vaccinationen ska fyllas på en gång om året.