• Kärrtorp Centrum - Lågskärsvägen 4, 121 55 Johanneshov

 • Miljöpolicy

 • Vi strävar efter att vara den miljövänliga veterinärkliniken. Detta är några av de sätt vi verkar för en bättre miljö och minskad miljöpåverkan.

  • Kliniklokalen: Där det är möjligt använder vi högeffektiv LED-belysning och energisnål apparatur för att minimera vårt elbehov. Vi köper självklart Svanen-märkt el (Bra miljöval).
  • Förbrukningsmateriel och avfall: Där det är möjligt använder vi komposterbara engångsartiklar (t.ex. undersökningshandskar). För att hålla nere pappersberget sköts så mycket som möjligt av fakturering, bokföring, journalhantering etc. genom digitalisering.
  • Samarbetspartners: Kliniken väljer i första hand samarbetspartners med en tydlig miljöprofil, men även lokala samarbetspartners på nära avstånd för att minska onödiga transporter.
  • Miljöfrämjande åtgärder skall genomföras kontinuerligt och systematiskt. Dessa åtgärder ska vara en integrerad del av den normala verksamheten.
  • Vi skall informera våra leverantörer och andra samarbetspartners om vårt miljöarbete, och om möjligt ställa krav på dessa.
  • Vi skall fortlöpande utvärdera vårt miljöarbete.