• Kärrtorp Centrum - Lågskärsvägen 4, 121 55 Johanneshov

 • ID-märkning

 • Säker och enkel identifiering för din hund eller katt

  Märkning med mikrochip är den vanligaste id-märkningsmetoden för hundar och katter i Sverige. Hundar och katter som chipmärks kan identifieras hela livet, under förutsättning att id-märkningen är kopplad till ägaren i ett register. Chipmärkning har flest fördelar - ett enkelt och smidigt system. Det syns inte, ger en säker identitet och det är svårt att byta ut ett chip.

  ID-märkning av hund
  Sedan 2001 är det lagstadgat att alla hundar i Sverige skall vara id-märkta med ett unikt id-nummer. Numret är kopplat till Jordbruksverkets centrala hundregister, där ska det finnas uppgifter om varje hund och dess ägare.

  Du är skyldig att märka och registrera din hund innan den är fyra månader gammal. Om du köper en hund som är äldre än tre månader ska du märka och registrera den inom fyra veckor. Om du köper en hund som redan är märkt och registrerad ska du anmäla att den fått ny ägare. Du ska också anmäla till registret om hunden dör, om du byter namn på hunden, om du flyttar eller om förhållandena ändras på annat sätt.

  Så märker du hunden
  En veterinär eller en id-märkare med godkänd utbildning får märka hunden med mikrochip. Ett mikrochip injiceras under huden i nacken.

  Ska du ut och resa med din hund ska den märkas med mikrochip. En hund som endast är tatuerad före den 3 juli 2011 och har ett pass eller veterinärintyg för införsel där detta framgår behöver dock inte märkas om. Rekommenderat är ändå att chipmärka sin hund för att minska eventuella misstag vid gränserna.
  I Jordbruksverkets folder ”Alla hundar ska märkas och registreras” ser du hur du gör för att märka och registrera din hund.
  Det kostar 70 kronor för en hundägare att ägarregistrera sin hund hos Jordbruksverket (det register som hunden måste vara registrerad i).

  Hunden kan också registreras hos SKK (frivilligt). Registrering i SKK kostar inget för renrasiga hundar som har stamtavla, men det kostar 80 kronor för blandrashundar.
  Kostnaden i båda registren är en engångsavgift. Glöm ej att du själv måste göra ägarregistreringen i SKK.

  Läs mer på:
  Jordbruksverket
  Svenska Kennelklubben

  ID-märkning av katt
  Det finns ännu ingen lag på att katter måste vara id-märkta, men det rekommenderas av de flesta veterinärer.

  Även katter kan chipmärkas av en veterinär eller en id-märkare med godkänd utbildning. Ett mikrochip injiceras under huden i nacken.

  Vid utlandsresa måste katten vara id-märkt med chip. En katt som har en läslig tatuering som är gjord före den 3 juli 2011 och har ett pass eller veterinärintyg för införsel där datumet för tatueringen framgår behöver inte märkas om.

  SVERAK har beslutat att alla utställningskatter över 10 månaders ålder samt alla avelskatter skall vara ID-märkta. Regeln trädde i kraft den 1 juli 2003.
  ID-märkningen kan utföras med tatuering eller mikrochip.

  Vi rekommenderar att alla katter ID-märks. Oavsett om katten är raskatt eller blandraskatt och oavsett om den är ute- eller innekatt. Om katten skulle springa bort är det mycket lättare att hitta den rätta ägaren om den är ID-märkt. En tatuering i örat kan alla se, men den kan ibland vara otydlig att läsa. Avläsning av chip kräver speciell utrustning men då syns numren tydligt. Skall du ut och resa med din katt ska den märkas med ett mikrochip.

  Du måste själv göra en ägarregistrering om inte vi gör den åt dig.

  Jordbruksverket har inget register för katt, utan det sköts av SKK. Dessutom kan katten registreras hos SVERAK. Det registret är gratis, medan SKKs register kostar 130 kr, vilket är en engångsavgift. Katten kan anmälas till båda registren. Tänk på att uppdatera ägaruppgifterna i registret om du flyttar eller i det fall ditt djur byter ägare.

  Läs mer på:
  Svenska Kennelklubben
  Sverak