• Kärrtorp Centrum - Lågskärsvägen 4, 121 55 Johanneshov

  • Kortare väntetider för tandåtgärder

  • Under 2016 utökades operationsavdelningen med ett nytt tandrum och tillhörande digital tandröntgen. Detta för att kunna erbjuda en bättre service, samt korta ner väntetiderna för tandåtgärder.

    För tandstensborttagning använder vi oss av ultraljudsteknik för att rengöra munnen på ett skonsamt sätt. På detta vis kommer vi även åt den tandsten som finns under tandköttskanten och med hjälp av tandröntgen kan förekomst av vissa sjukdomar och skador i munhålan upptäckas och bekräftas, även om de inte är synliga för ögat. Röntgen är ofta en viktig del av undersökningen för problem med tänder hos både hundar och katter.