• Kärrtorp Centrum - Lågskärsvägen 4, 121 55 Johanneshov

 • Gåvor och Donationer

 • Vi har idag en väl fungerande verksamhet, men vår ambition är att bli ännu bättre på en rad områden och god vård kräver mycket välutbildad personal. Dock så sätter finansieringen gränser. Därför är arv, gåvor och donationer ett viktigt tillskott för att vi ska kunna driva djursjukvård och den veterinärmedicinska utvecklingen framåt. Det är dessutom viktigt för att kunna tillhandahålla den höga service som vi vill ge våra kunder och patienter, inte minst genom att vara tillgänglig så att du som djurägare alltid kan komma till oss.

  En del av gåvorna är generella och då kan vi själva välja att rikta medlen till ett behjärtansvärt område, men många av våra gåvogivare anger i samband med gåvan vilket ändamål pengarna ska tillfalla. Det kan antingen vara ett speciellt djurslag, såsom hund eller katt, eller riktat mot en speciell del av verksamheten, vilket ger oss möjlighet att ytterligare utveckla verksamheten genom investeringar i utbildning, utrustning och lokaler.

  Tänkbara områden att stödja:
  - Delfinansiering av vård för djur där ägaren själv inte har ekonomiska möjligheter.
  - Delfinansiering av kastrering av ägarlösa katter/sommarkatter inför omplacering till nytt hem.

  Om du känner att du vill donera en gåva, större eller mindre, för att stödja vår verksamhet kan du kontakta Peter på telefon: 08-659 20 50 för att diskutera saken.

  Medlen styrs till just det ändamål du tänkt dig.