• Kärrtorp Centrum - Lågskärsvägen 4, 121 55 Johanneshov

 • Operation

 • Vi har en modern operationsavdelning där vi både utför planerade och akuta operationer. Den gemensamma nämnaren är att patienten alltid går hem samma dag. Även mer avancerade ingrepp kan utföras hos oss, eftersom vi alltid vid behov planerar in ett återbesök till morgonen efter ingreppet.

  Operationsavdelningen består dels av ett förberedelserum, där djuren sövs, rakas och desinficeras. Och dels av två operationssalar; en för mjukdelsoperationer och en för tandbehandlingar. Skilda operationssalar är viktigt ur hygiensynpunkt och arbetet för att minska infektionsrisken är prioriterat för oss.

  Smärtlindring är mycket viktigt både för djurets välbefinnande och för läkningsprocessen.

  Narkosen anpassas noga efter varje individ. Djuret övervakas med speciell övervakningsutrustning under hela ingreppet.

  Exempel på planerade operationer är:
  • Kastrationer av hon-/hankatter respektive tikar/hanhundar.
  • Borttagning av hud- och juvertumörer.
  • Biopsier.
  • Tandbehandlingar, som professionell tandrengöring och borttagning av dåliga tänder.

  Vi tar även hand om akuta skador och sjukdomar som till exempel:
  •Sårskador och bölder.
  •Livmoderinfektion (Pyometra).

  Rutiner vid planerade operationer
  Djuret lämnas in efter överenskommen tid, efter att ha förberetts hemma enligt råd från oss.

  Veterinär kontrollerar djuret och eventuella prover tas.

  Djuret hämtas sedan på eftermiddagen enligt överenskommelse med er. Ni får muntliga och skriftliga hemgångsråd, som ges i samband med hemlämningen. Då bestäms även om djuret ska återkomma för ytterligare behandlingar eller kontroll dagen efter.

  Alla kostnader betalas innan djuret går hem. Om så önskas ger vi ett kostnadsförslag innan ingreppet, men dessa är alltid preliminära. Om kostnaderna riskerar att öka meddelar vi detta. Vi kan hjälpa till med direktreglering mot ditt försäkringsbolag.