• Kärrtorp Centrum - Lågskärsvägen 4, 121 55 Johanneshov

 • Kastrering

 • Kastering katt

  Katter som inte ska användas i avel bör kastreras.

  Det kan vara svårt att ha en okastrerad hankatt inomhus eftersom den har ett naturligt beteende att urinmarkera. Hankatter som släpps ut bör också vara kastrerade för att de inte skall urinmarkera på andras egendom och för att minska risken för oönskade kattungar.

  Om honkatter inte kastreras, kommer de att löpa ofta. Under löpet äter katten dåligt och så småningom finns det risk att katten magrar av och får sämre hälsa. Risk finns att katten får oönskade kattungar om hon släpps ut. Honkatter kan få p-piller för att löpet skall utebli. Att ge p-piller ökar dock risken för att katten kan få tumörer i juvret och infektioner i livmodern.

  Kastrering av katt rekommenderas från ungefär 6 månaders ålder för att undvika oönskade kattungar.

  En katt som skall kastreras på djurkliniken lämnas enligt överenskommen tid och går hem under eftermiddagen. Katten blir undersökt av veterinären som lyssnar på hjärtat samt gör en allmän undersökning. Testiklarna undersöks på hankatter.

  Lugnande och smärtstillande ges innan katten sövs. Vanligen sövs sedan katten med en spruta till.

  Hankatterna har inga stygn efter ingreppet (undantaget om testiklarna ligger i buken eller i ljumsken). Honkatterna får stygn i buken men stygnen sitter inne i huden och behöver vanligen inte tas bort.

  Krage ingår och behövs om katten vill slicka på såret.

  Passa gärna på att ID-märka och vaccinera katten i samband med kastreringen!

 • Kastrering hund

  

Hanhundar kastreras ibland för att de har ett besvärligt temperament. Ibland blir hunden mindre benägen att bråka med andra hundar efter en kastration men en kastration ändrar inte alltid på hundens beteende. Tikar som har besvär under löp och/eller skendräktighet kan i vissa fall vara bättre att kastrera istället för att använda hormonpreparat.

  En hund som ska kastreras på djurkliniken lämnas enligt överenskommen tid och går hem under eftermiddagen.

  Lugnande och smärtstillande ges innan hunden sövs. Hunden sövs med en injektion in i blodet och sedan får hunden andas narkosgas.

  Hundarna är konvalescenter under cirka 10-14 dagar efter operationen. Krage ingår och behövs under denna period, för tikar finns även en bodysuit "kroppsstrumpa" som man kan sätta på tiken så att hon inte kommer åt att slicka på såret, denna finns att köpa i vår butik.

 • Kemisk kastration

  Kemisk kastration med ett hormonimplantat kan göras på handjur.
 Hunden/Katten får då medicinen insatt med en spruta under huden. Implantatet kan sedan inte avlägsnas.

  Det kan ta upp till 4-6 veckor innan medicinen har effekt. De första veckorna efter injektionen kan ibland hormonerna stegras. Hur länge effekten sitter i varierar från djur till djur men brukar vara minst 5 månader, ibland betydligt längre. Hunden/Katten är steril en period av behandlingen. Den effekten kan ibland kvarstå upp mot ett år för hund och upp mot två år för katt.

  Vi rekommenderar inte kemisk kastration av djur som senare ska gå i avel eftersom det kan finnas risk för att hunden/katten inte blir fertil igen.